Welkom op de site van Corda Sonore

( voorheen het Haaglands Scala Koor (HSK))

Corda Sonore is inmiddels een koor met 60 leden en is nog groeiende.

Het repertoire is van licht klassiek tot modern.

 

 

 

 

Info:   info@cordavocale.nl

 
 

 

 

  

 

Het repertoire heeft een eigentijds, nationaal en internationaal karakter, waarmee een breed publiek wordt bereikt. Het HSK ( Corda Sonore) wil zich graag inzetten bij concerten in samenwerking met andere koren en orkesten om bijvoorbeeld in kerken een dagdeel muzikaal aan te kleden. Daarnaast richt het HSK zich op ouderen in verzorgings- of verpleeghuizen. Ook internationaal wil het koor zich sterk maken door middel van uitwisseling met andere koren binnen Europa.